Fortællinger

» Vis alle     «Forrige 1 2

En slægtsberetning fra Hejring !
 

Fortalt af Ingmar Kristensen, Fastrup efter mundtlig fortælling af min fars broder Niels Hoppe Christensen, f.hv. Forvalter på Gl. Carlsberg, som havde søgt slægtsoplysninger gennem Rigsarkivet.


I 1965 blev jeg ringet op af min farbror som bad mig om at køre ham en tur til Hejring, for en sidste gang at se hans barndomshjem og egn.

På den tur fortalte han fra sine oplysninger fra Rigsarkivet.

En gang i 1400 tallet var der en Pommersk adelsmand, som havde gjort den danske konge (muligvis Erik af Pommern) nogle store tjenester. Som belønning herfor fik han skødet på en gård i Hejring ved Hobro, på ca. 400 tdr. land, som lå mellem Klejtrup Sø og Snæbum Sø.

Dog med den klausul:

Der skulle altid stå 4 senge opredt for det danske kongehus som overnatning under rejse til Viborg. Der blev sejlet til Ålborg, og kørt med hestekøretøj til Viborg.

Ifølge min farbror var denne adelsmands navn Lauchen og det var så i tidens løb blevet fordansket til Larsen.

Det mellemnavn fik den ældste søn i hvert slægtsled.

Min far hed således Kresten Larsen Kristensen, men min farfar hed Anders Hoppe Christensen, men hans ældre bror hed Kresten Larsen Kristensen, men havde ingen børn så derfor har min far fået Larsen navnet.

Min mor har fortalt, at en ældre mand i Hejring: Anders Lund i 1910 sagde: I de sidste 500 år har der altid været en Anders Lund og en Kr. Larsen i Hejring.

Ejerne af gården var gennem tiden højtrangerende militær personer.

Efter beretningen blev en af mine forfædre ramt gennem hovedet af en kugle under kampene ved København i 1807.

Han blev herefter utilregnelig, og med tiden kom gården i gæld og blev sat til tvangsauktion for en gæld på 150 rigsdaler, som ikke var nær gården værdi. En advokat blev af familien sat til at klare sagen, men vedkommende var underkøbt af kreditorerne, og den gik derfor på tvangsauktion. Det har muligvis været i 1834. Familien flyttede så ind i en lille ejendom på 9 tdr. land, som hørte under gården. Den ligger ved Skivevej mellem Hejring og Lille Mølle. Hvor stor gården var ved tvangsauktionen er uvist, men en del af den er Alshøjgård. Min farfars søster blev gift med en af ejerne, og min farbror kom der en del, fordi han var på alder med sine kusiner. På det tidspunkt i 1890 – 1900 var der stadig de opredte senge.

På turen i Hejring ville han gerne op på Hornshøj. Han fortalte at hans far tog sine tre drenge med herop og pegede til begge sider og sagde: Alt dette kunne have været vores.

Min farbror sagde til mig. Du kan roligt ranke ryggen, du har blåt blod i årene. Men det er vist blevet lidt affarvet.

Min far Kr. Lassen (Kræn Lassen) som han blev kaldt købte som 17 årig 30 tdr. land hede ved Halesø for 300 kr. og opdyrkede det med en stud og en hest og havde samtidig halvplads.*) 3 år senere solgte han det for 2100 kr. Han overtog min bedstefars ejendom i 1910 hvor han blev gift med min mor Kristine. Han drev samtidigt en nærliggende ejendom på 9 tdr. land kun ved at betale renterne på ejendommen. 

Han drev gården med en stor dyrebestand og leverede på en gang 22 slagtesvin, som var noget af en rekord. I 1917 købte han så en gård i Bigum på 49 tdr. land som var tom. Senere blev der købt 4 tdr. land hede ved gårdens eng. I 1943 købte han 33 tdr. land hede ved Smingsvej som blev opdyrket af familien.

Jeg kan ikke garantere at alle oplysningerne er korrekte, men de er efter min bedste viden.

Fastrup 15/4 2002    P. Ingmar Kristensen

 
*) Jeg husker at have fået historien fortalt af min bedstefar men da var det en stud og en tyr der var foran ploven. Bejstefår fortalte at det var et værre mas fordi tyren hele tiden ville ride på studen. Dette bliver historien ikke ringere af men hvad der er den rigtige udgave må I selv vurdere.


Jørgen Hoppe

Fortalt af Ingmar Kristensen

Fortalt af Ingmar Kristensen, Fastrup efter mundtlig fortælling af min fars broder Niels Hoppe Christensen, f.hv. Forvalter på Gl. Carlsberg, som havde søgt slægtsoplysninger gennem Rigsarkivet.


Dato2002
Knyttet tilPeter Ingmar Kristensen

» Vis alle     «Forrige 1 2